Terapie

Nowy projekt

Terapia Indywidualna

Terapia psychologiczna indywidualna dorosłych, to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych technikami psychologicznymi, terapeutycznymi w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą . Sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta i różnią się w zależności od klinicznej diagnozy i celu terapii.Terapia psychologiczna rozpoczyna się od konsultacji podczas której specjalista zbiera wywiad terapeutyczny na podstawie którego określa dalsza formę pracy i wsparcia terapeutycznego. Podczas konsultacji zawierany jest kontrakt terapeutyczny z klientem zapewniający o poufności spotkania  oraz przekazywane są szczegóły dotyczące długości trwania sesji terapeutycznej, częstotliwości spotkań i ceny.  Ustalany jest sposób w jaki można odwołać sesje oraz jak wygląda przerwanie terapii. Psychoterapia zwykle odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.Terapia indywidualna prowadzona jest dla osób doświadczających: Depresji, nerwic, zaburzeń somatycznych, obniżonej samooceny, żałoby i innych kryzysów życiowych.

Nowy projekt (1)

Terapia Par

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus ddddddfkkdsfLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus ddddddfkkdsfLorem ips

Diagnoza i Terapia Dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Terapia Uzależnień

Alkohol jest obecny w codziennym życiu, w tradycji. Pojawia się na stole podczas świąt, uroczystości rodzinnych, imprez firmowych. Znajomi zapraszają nas na piwo, serialowi i filmowi bohaterowie często również nie stronią od alkoholu. Alkoholizm, jak każde uzależnienie, jest chorobą ograniczającą wolę, upośledzającą podejmowanie decyzji i zaburzająca normalne funkcjonowanie osoby uzależnionej w życiu osobistym i zawodowym. Przewlekłe nadużywanie alkoholu powoduje choroby wątroby, serca, nerek oraz wrzody żołądka. W życiu osoby uzależnionej mogą pojawić się z czasem problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w pracy, w rodzinie, a także kłopoty finansowe, a nawet problemy z prawem. Dzieje się tak, gdy alkohol staje się środkiem kontrolującym nasze życie

Terapia Logopedyczna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Integracja Sensoryczna

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?

Metoda ta powstała dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, ponieważ zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej mogą znacznie utrudniać lub nawet uniemożliwiać efektywne uczenie się. Jednak metoda ta może być stosowana jako stymulacja rozwoju dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym oraz jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w nauce.  Dodatkowo terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: z ciąż wysokiego ryzyka, urodzonych przedwcześnie lub znacznie po terminie, po porodach powikłanych lub przez cesarskie cięcie, z opóźnieniem rozwoju mowy, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z ADHD, z autyzmem oraz z zespołami wad genetycznych.

Diagnoza słuchu centralnego i fizjologicznego

Za pomocą Systemu SAT umożliwiamy przeprowadzenie badania słuchu wraz z pełnym audiogramem w warunkach zwykłego gabinetu – bez konieczności korzystania z kabiny dźwiękoszczelnej. Oprócz pomiaru słuchu obwodowego umożliwi także pomiar centralnego przetwarzania słuchowego. System diagnostyczny SAT  jako jedyny tego typu w Polsce został poddany pełnej normalizacji na populacji polskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, co sprawia, że może być stosowany w procedurach diagnostycznych związanych z opiniowaniem psychologiczno-pedagogicznym.Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

 

EEG Biofeedback

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call Us

Zapisz się na newsletter