Grupy Wsparcia

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Jeżel rozpoznajesz u siebie cechy współuzależnieniajesteś w relacji z osobą uzależnioną jesteś rodzicem dziecka, które jest uzależnione od internetu, smartfona czy social mediów Czym jest Współuzależnienie?Syndrom współuzależnienia najłatwiej można zauważyć w przypadku żon alkoholików, ale w istocie dotyczy każdej osoby, która pozostaje w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Uzależnienie może dotyczyć substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (np. narkotyki, nikotyna), czy zachowań behawioralnych takich jak hazard, zaburzenia jedzenia lub seksoholizmu.

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Grupa dedykowana jest osobom zmagającym się z uzależnieniem. Wspiera w dążeniu do realizacji postanowień związanych z rezygnacją z nałogu. Sesje grupowe dają uczestnikom możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi, pozwalają wymieniać się doświadczeniami oraz własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki pomocy profesjonalnych terapeutów pacjenci mają szansę na odzyskanie dobrego samopoczucia oraz zmianę swoich przyzwyczajeń utrudniających walkę z uzależnieniem. Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w grupie dla osób uzależnionych

Grupa wsparcia dla rodziców po poronieniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call Us