14Jun

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych wterapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności rozwojowe.

Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w
terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności
z utrzymaniem równowagi);

 problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją
uwagi);

 opóźnionego rozwoju mowy;

 opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z
zapamiętywaniem i motywacją uczenia się;

 nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);

 nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;

 nadwrażliwości na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjną.


Together Family Centre Manchester.

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej. Zapraszamy:☎️07544034431☎️01615363316registration@familycentremanchester.org]\

Leave a reply