?> Service – Family Centre Manchester

Free School Meals!

Together Family Centre zaprasza na: FREE MEALS FOR CHILDREN Przez cały sierpień, w każdy wtorek i czwartek będziemy wydawać ciepłe posiłki w naszym ośrodku dla dzieci kwalifikujacych się do Free School Meals. Wystarczy zarezerwować miejsca już dziś na: registration@familycentremanchester.org 07804422065 01615363316

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona. Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą: – trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi, – trudności w rozumieniu mowy w hałasie (zazwyczaj w sytuacji 1:1 nie […]

Trening słuchowy Metodą Tomatisa

Trening słuchowy Metodą Tomatisa oraz Indywidualna stymulacja słuchu Johansena Program jest przeznaczony dla osób: – z opóźnionym rozwojem mowy – z dysleksją – z ADHD- z zaburzeniami koncentracji – z zaburzeniami uwagi słuchowej – z zaburzeniami percepcji słuchowej – z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń – z porażeniem mózgowym, które wykazują nadwrażliwość na […]

Diagnoza i terapia neurologopedyczna.

Zakres usług:Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z: – Zespołem Aspergera, – Zespołem Downa,- niedosłuchem i wadami słuchu, alalią, afazją, dysleksją, dzieci dwujęzycznych i z problemami w nauce szkolnej.- Programowanie języka.- Stymulacja wszystkich funkcji poznawczych (wzroku, słuchu, małej i dużej motoryki, pamięci).- Wczesna interwencja logopedyczna.- Zajęcia wczesnej nauki czytania już od trzeciego roku życia metodą […]

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych wterapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności rozwojowe. Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych wterapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:  umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, […]

Call Us

Zapisz się na newsletter