DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych wterapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności rozwojowe. Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych wterapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:  umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, […]

Call Us

Zapisz się na newsletter