03listopad

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna 👈
Czym są zaburzenia miofunkcjonalne?
To niekorzystne napięcie mięśni w obszarze ust, które powoduje, że język znajduje się w nieprawidłowej pozycji spoczynkowej lub nie potrafi jej utrzymać. Nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania oznacza, że język podczas każdego aktu połykania (ok 1000 – 2000 razy dziennie) w sposób niewłaściwy porusza się do przodu i naciska na zęby. W ten sposób, może przesuwać zęby i/lub deformować szczęki. Zakończenie leczenia
ortodontycznego bez zmiany powyższych nawyków skutkuje z reguły powrotem wady zgryzu.
Dla kogo terapia?
Dla osób, u których obserwuje się:
 otwarte usta,
 oddychanie przez usta,
 pogrubioną i zaczerwienioną wargę dolną,
 wilgotną wargę dolną,
 ślinę w kącikach ust,
 język w pozycji spoczynkowej napierający na zęby albo leżący między zębami,
 zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek /s/, /sz/, oraz /t, d, n, l/,
 słabo wyrażoną mimikę twarzy,
 problemy z postawą.
Jakie są możliwe następstwa nieleczonego zaburzenia miofunkcjonalnego?
 Stałe problemy z artykulacją lub/oraz niewyraźna wymowa;
 złe ustawienie szczęk i zębów ( np. mocno wystające zęby przednie, zgryz krzyżowy,
zgryz otwarty, etc.);
 problemy ze stawami skroniowo – żuchwowymi;
 paradontoza na skutek ucisku i parcia języka na dziąsła.
Jak wygląda terapia?
Celem terapii miofunkcjonalnej jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
zamknięcie ust i prawidłowe połykanie. Uzyskuje się to dzięki odpowiednim ćwiczeniom
mięśni języka, warg oraz całego ciała, wykonywanym systematycznie pod kontrolą terapeuty
oraz kontynuowanym w domu.
Certyfikowany terapeuta Terapii Miofunkcjonlanej-
dyplomowany specjalista logopeda mgr Bernadetta Buczkowska

Leave a reply