Regulamin wizyt

OPŁATY ZA USŁUGI
 
Prosimy o zastosowanie sie do poniższych informacji:
 
  • Opłaty za usługi pobierane są według cennika dostępnego w recepcji w wersji papierowej. 
  • Każdą konsultację, klient jest zobowiązany opłacić przelewem na podany numer konta. 
  • Opłata za konsultację do końca dnia od momentu umówienia wizyty. 
  • Sms z potwierdzeniem wykonania przelewu na numer 07544034431.
 
 
Dane do przelewu: 
 
Majic Sport HH Family Centre CIC Lloyds Bank, 
 
Sort Code: 30-90-89, 
 
Bank Account: 41630260.
 
REF-(nazwisko specjalisty z którym jest wizyta)
 
 
 
  • Po otrzymaniu wiadomości, spotkanie zostanie wprowadzone do systemu zapisów wizyt . 
  • Praca Recepcji (Poniedziałek -Piątek 9.30 -16.30 )
  • W razie nie otrzymania płatności na czas konsultacja zostanie odwołana. 
ODWOŁYWANIE WIZYT
 
  • W przypadku niemożności przybycia na umówiona wizytę należy powiadomić skutecznie recepcję przynajmniej 48 godzin przed umówioną wizyta : telefonicznie (07544034431) lub mailowo (registration@familycentremanchester.org ) 
 
 
  • Opłata za odwołane spotkanie minimum 48 godzin przed planowaną wizytą zostaje zwrócona w całości lub przechodzi na kolejne spotkanie. 
 
 
  • Nieobecność niezgłoszona 48 godzin przed wizyta skutkuje przepadnięciem całości płatności.
Call Us