19Jul

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders)

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona.

Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

– trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,

– trudności w rozumieniu mowy w hałasie (zazwyczaj w sytuacji 1:1 nie ma takich problemów),

– trudności w lokalizacji źródła dźwięku,

– problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji),

– trudności w nauce czytania,

– nadwrażliwość słuchowa.

Together Family Centre

Address: St Joseph Presbytery, Cutnook Ln M44 6GX

Kontakt:

☎️01615363316, 07544034431

📧registration@familycentremanchester.org

Leave a reply